Youth Draw

 

Lease Area Period 1 Oct 18 - Oct 20    
Doe Creek North River      
Doe Creek Middle River      
Doe Creek South River      
Doe Creek Area 1 North      
Doe Creek Area 1 South      
Doe Creek Area 2 East      
Doe Creek Area 2 East      
Doe Creek Area 2 East      
Doe Creek Area 2 West      
Doe Creek Area 2 West      
Doe Creek Area 2 West      
Doe Creek Area 3       
Doe Creek Area 3      
       
       
Rim Rock East Stand        
Rim Rock West Stand        
Rim Rock General        
Rim Rock General        
         
Walker Area 1        
Walker Area 1        
Walker Area 1        
Walker Area 2 North        
Walker Area 2 North        
Walker Area 2 North        
Walker Area 2 South        
Walker Area 2 South        
Walker Area 2 South        
Walker Area 3        
Walker Area 3        
Walker Area 3        
Walker Area 4        
Walker Area 4        
Walker Area 4        
Walker Area 5 East        
Walker Area 5 West      
Walker Area 6 Center      
Walker Area 6 East      
Walker River #1      
Walker River #2      
Walker River #3      
Walker River #4      
Walker River #5 Brett Phillips    
Walker Club  #6      
Walker Club  #7